zmila: (3kub)
[personal profile] zmila
inspirita de ĉiuliteraĵoj (kaj la ĉiuĉapelaĵo)
venis al mi en la kapon penso/ideo krei frazon, kiu havu/demonstru ĉiujn (kiel eble plej multajn) gramatikajn erojn de E-o
kaj la restriktoj estas:
- ĉiu ero troviĝu en la frazo nur po unu foje (kiel eble pli malmulte)
- kaj la frazo estu kiel eble plej mallonga
- la frazo havu iun sencon :)

je unua provo venis tia (certe ec-nekompleta):
ĉu vi ĵurus je la Triopo, ke oni malumas eŭropanajn eĥoŝanĝojn ĉiuĵaŭde

ĉu: ĝenerala demando
vi: pronomo
ĵurus: verbo
je: prepozicio
la: la artikolo
Triopo: substantivo, nomo propra, numeralo, vortkonstruo radiko+sufikso
ke: enkondukilo de frazpartoj
oni: nedefinita pronomo
malumas: verbo, prefikso mal-, sufikso -um-
eŭropanajn: adjektivo, multnombro, akuzativo, a- kaj o-vortoj akordas, "eŭ", vortkonstruo eŭrop-ana/eŭro-pana
eĥoŝanĝojn: substantivo, multnombro, akuzativo, a- kaj o-vortoj akordas, parto de la klasika ĉiuĉapelaĵo
ĉiuĵaŭde: adverbo, ĉiu, "aŭ", parto de la klasika ĉiuĉapelaĵo

tuj rememoriĝis

Date: 2015-07-28 01:21 pm (UTC)
From: [identity profile] vmel.livejournal.com
Belartaj konkursoj

En klaso de la edukejo Nia Sinjorino de Bervalo la lernantinoj devas skribi disertaĵon, kiu traktu samtempe jenajn kvar temojn: religio, sociaj klasoj, amo kaj mistero.

La instruistino miras, kiam la juna Marina sciigas post du minutoj, ke ŝi jam finskribis sian taskon. Jen la disertaĵo: «Dio mia, — diris la baronino. — Mi estas graveda, sed mi ne scias, de kiu».


Re: tuj rememoriĝis

Date: 2015-07-28 01:40 pm (UTC)
From: [identity profile] zmila.livejournal.com
jes :) estas io tia ĉi

Profile

zmila: (Default)
zmi la

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
181920212223 24
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:07 am
Powered by Dreamwidth Studios