словы

Sep. 22nd, 2015 09:55 am
zmila: (3kub)
[personal profile] zmila
у сына ЯЯ акрамя чоткага і цьвёрдага "нет" (што суправаджаецца жэстам hand stop sign)
ёсьць яшчэ і нюансаваныя: "ещё пока нет" ды "ещё почти нет" • першы часта адносіцца да пытаньняў пра час: "смотрим последний мультик и идём спать?" - "ещё пока нет", другі мае больш шырэйшае ўжываньне: "хочешь котлету?" - "ещё почти нет" •

Date: 2015-09-22 07:43 am (UTC)
From: [identity profile] branislavawna.livejournal.com
пілёзап расьце :))

Profile

zmila: (Default)
zmi la

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
181920212223 24
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:10 am
Powered by Dreamwidth Studios